اخبار - آرشیو

جشنواره آموزش مجازی نور مبین 3

در راستای ارتقاء سطح بینش دانشگاهیان دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد جشنواره نور مبین 3 را به صورت مجازی برگزار نماید.

ادامه مطلب