دکتر بلندی رئیس دانشگاه در نشست رابطین استانی نهاد رهبری در مشهد مقدس:

موضوع اشتغال از اهداف اصلی مدیریت جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی است و این رویکرد بر پایه مطالبه مقام معظم رهبری در توسعه این دانشگاه می باشد.

۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۶ کد : ۵۹۹۳۰ اخبار اخبار متحرک
تعداد بازدید:۷۵

موضوع اشتغال از اهداف اصلی مدیریت جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی است و این رویکرد بر پایه مطالبه مقام معظم رهبری در توسعه این دانشگاه می باشد.
در همین راستا تدوین فقه کاربردی در حوزه اشتغال(فقه المکاسب) متناسب با رشته های دانشگاه علمی کاربردی مورد انتظار ما از مجموعه دوستان در نهاد رهبری است.

کلید واژه ها: دکتر بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشست رابطین استانی دفتر نهاد دانشگاه جامع علمی کاربردی


( ۱ )

نظر شما :