Aryanic
صفحه اصلي > فعالیت های نهاد > حلقه های معرفت 

حلقه های معرفت

 

موضوع:

به دوره های آموزشی کوتاه مدت و سلسله برنامه های مطالعاتی برنامه ریزی شده ای اطلاق می شود که در موضوعات خاص فرهنگی و سیاسی روز توسط کارشناسان آموزشی تهیه و در اختیار دفاتر گذاشته می شود تا آنها بتوانند در طول برگزاری دوره پاسخگوی بسیاری از شبهات دانشجویان بوده و گام های موثری در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش دانشجویان بردارند. که قالب های اصلی این طرح ، دوره آموزشی کوتاه مدت و سیر مطالعاتی می باشد.

اهداف:

1- ارتقاء سطح دانش و بینش دانشجویان در زمینه مبانی معرفتی و فکری اسلام نظیر ولایت فقیه ، اندیشه سیاسی شیعه و ...

2- پاسخ به سوالات دانشجویان در زمینه احکام و شبهات عقیدتی.

3-هدایت نیروهای معتقد دانشگاهی در جهت پاسخ به شبهات و مقابله با هجمه دشمنان.

4- توسعه شناخت و آگاهی دانشجویان در زمینه ابعاد وجودی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران فکری و عملی عصر حاضر.