Aryanic
صفحه اصلي > فعالیت های نهاد > ازدواج دانشجویی 

ازدواج دانشجویی

 

مقدمه

  یکی از مهمترین ارزشهای اسلامی اهمیت دادن به بحث ازدواج می باشد، دفتر نهاد با هدف تبیین معارف و ارزش های اسلامی،ترویج ازدواج آسان، پایدار وآگاهانه ، جلوگیری از تهاجم فرهنگی غرب و جلوگیری ازبی بندوباری و فساد اقدام به برگزاری هفده دوره مراسم ازدواج دانشجویی کرده است.

هدف

1.دراولویت قراردادن رویکردهای فرهنگ سازانه و دستور العمل مقام معظم رهبری

2.نهادینه کردن فرهنگ ازدواج

3.تسهیل در امر ازدواج جوانان و دانشجویان

ثبت نام

1-     ثبت نام در سایت ازدواج دانشجویی نهاد به آدرس الکترونیکی: ezdevaj.nahad.ir

2-     تایید کردن مدارک توسط دفتر نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی که این مرحله بعد از ثبت نام در سامانه می باشد.

مدارک لازم

1. اصل شناسنامه زوجین به همراه کپی از صفحات اول، دوم و سوم

2.کپی کارت ملی زوجین

3. اصل و کپی کارت دانشجویی

4. کپی عقدنامه صفحات دوم، سوم، چهارم و پنجم.

برنامه ها

   1. برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت مشاوره های ازدواج و تحکیم زندگی زناشویی

  2. سفر مشهد مقدس

  3. اهدای بسته های فرهنگی